Taisyklės ir Privatumo politika

Epeios.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama nuo prekių pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutarties) tarp UAB „Omnia vincit“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo dalis, kurioje nustatomos bendrosios tarpusavio teisės ir įsipareigojimai, susiję su prekių ar paslaugų pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) epeios.lt
1.2. Parduotuvės paslaugomis naudotis turi teisę:
1.2.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesi nei 18 metų amžiaus;
1.2.2. nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų amžiaus turėdami tėvų, globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai disponuoja savo uždarbiu ar stipendija;
1.2.3. juridiniai asmenys;
1.2.4. aukščiau išvardintų asmenų įgalioti astovai
1.3. Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje „Apmokėjimas”, Pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.
2. Privatumo politika
2.1. Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas apibrėžiamas Privatumo politikoje. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju ar užsiregistruojant www.epeios.lt , kaip vartotojui, Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.
2.2. Pirkėjo pateikti asmes duomenys valdomi pagal privatumo politiką, kurią rasite žemiau.
2.3. Užsakymo metu, Pirkėjas paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (elektroninės prekybos)ir kitais Privatumo politikoje nurodytais tikslais.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti visas prekes ar paslaugas www.epeios.lt parduotuvėje šių taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas privalo registracijos formoje nurodyti išsamius ir teisingus duomenis. Jiems pasikeitus privalo duomenis atnaujinti, priešingu atveju Pirkėjas prisiima dėl to kylančią nuostolių riziką.
3.3. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis www.epeios.lt parduotuvėje bei įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už visus trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo atlikti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Pirkėjas praradęs prisijungimo duomenis, apie tai turi informuoti e-paštu info@omvi.lt
3.4. Pirkėjas įsipareigoja užsakant prekes nurodyti prekių ar paslaugų pristatymo vietą.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas prekes ar paslaugas ir jas atsiimti pagal šių taisyklių nustatytą tvarką.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų.
3.7. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs grąžinimo formą (grąžinimo forma.doc) ir atsiuntęs ją elektroniniu paštu info@omvi.lt ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarydamas vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje isvardytų sutarčių.
3.8. Taisyklių 3.7. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė atitinka 8.2, 8.3 ir 8.4 punkte nurodytus reikalavimus.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. . Jei Pirkėjas bando pakenkti www.epeios.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
4.3. . Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes ar kitaip nesutaria per 1 (vieną) darbo dienas.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.epeios.lt teikiamomis paslaugomis.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Prekių nuotraukos yra skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės.
4.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu taisyklių 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
4.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
4.9. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.7. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.8 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
4.10. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

4.11. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
5. Sutarties sudarymo momentas
5.1. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas sėkmingai priimtas ir vykdomas Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios Sutarties kylančius santykius tarp Šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi, reglamentuoja šios Taisyklės.
6. Apmokėjimas
6.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

Per PaySera.lt sistemą
Mokėjimas bankiniu pavedimu
Tai saugus būdas greitai ir patogiai atsiskaityti už prekes. Jūs būsite nukreiptas į savo banko puslapį, kur matysite suformuotą pervedimą ir Jums reikės jį tik patvirtinti. Patvirtinus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs vėl sugrįšite į omvi.store puslapį
Prisijungus prie savo internetinės bankininkystės atlikti vietinį mokėjimo nurodymą.

Gavėjas: UAB Omnia vincit
Gavėjo kodas: 304214143
Bankas: Paysera LT
Banko kodas: 35000
Sąskaita: LT843500010007374013
Mokėjimo paskirtis: Nurodykite užsakymo numerį

Įvykdžius mokėjimą pradedama formuoti siunta.
Gavę lėšas į sąskaitą iškarto formuojama siunta.

6.2. Atsiskaitydamas 6.1. punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Pardavėjas tik gavęs apmokėjimą už prekes pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradeda skaičiuoti prekių pristatymo terminą.
7. Prekių pristatymas ir atsiėmimas
7.1. Pirkėjui prekės pristatomos nurodytu adresu per Venipak kurjerių tarnybą.
7.2. Prekės pristatomos per 1-5 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.
7.3. Atsiimant prekes Pirkėjas privalo gerai apžiūrėti prekes ir visas pakuotes ir dėžes. Įpakavimas negali būti pažeistas. Jei pastebėjote, kad dėžės atvažiavo netvarkingos – įplėštos, įlenktais kampais, atidarytos arba kitaip fiziškai pažeistos, galite nepriimti tokios siuntos. Jei nuspręsite priimti pažeistą siuntą, reikalaukite, kad siuntos priėmimo – perdavimo arba atskirame pažeistų pakuočių pristatymo akte būtų tiksliai, išsamiai ir vienareikšmiškai aprašyta, kokios būklės pakuotės buvo pristatytos. Bet kuriuo atveju, priimdami pažeistą pakuotę, kurjerio akivaizdoje išpakuokite siuntą ir vizualiai patikrinkite joje esančių prekių būklę.
7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis 7.2 punkte nurodytais terminais. Nurodyti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.
7.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8. Prekių grąžinimas ir garantija
8.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
8.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs grąžinimo formą ir atsiuntęs ją elektroniniu paštu info@omvi.lt ne vėliau kaip per 14 daro dienų nuo prekių pristatymo dienos.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nesugadinta Pirkėjo;
8.3.2. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę;
8.3.3. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar jo atstovas nepriima daikto grąžinimui.
8.3.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę)
8.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas)
8.5. Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę, kai grąžinamos prekės defektai atsirado ne dėl jo kaltės ir prekė yra pilnos komplektacijos.
8.6. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, sumokėti pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui.
8.7. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekę privalo apie tai raštiškai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@omvi.lt užpildant grąžinimo firmą ir pateikti prekės įsigijimo dokumentus. Prekę, kartu su pasirašyta grąžinimo forma išsiųsti adresu Jazminų g.30-1, Ringaudai, Kauno r., LT-53339.
8.8. Pardavėjas suteikia prekių garantiją, kurios terminas nurodomas internetinėje parduotuvėje prie prekių aprašymo. Prekės PVM sąskaita faktūra atitinka jos garantinį lapą.
8.9. Pats Pardavėjas prekių garantinės priežiūros paslaugų neteikia. Tuo atveju, kai prekės garantinis aptarnavimas teikiamas Lietuvoje Pirkėjas yra nukreipiamas į garantinės priežiūrus centrus. Kuomet prekės garantinis aptarnavimas atliekamas už Lietuvos teritorijos, Pardavėjas organizuoja prekių siuntimą į atitinkamą centrą.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
9.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų asmens duomenų saugumas ir privatumas.

Kas mes esame (duomenų valdytojas)?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Omnia vincit“, juridinio asmens kodas 304214143, adresas Draugystės g. 17-1 LT-51229, Kaunas, Lietuva, kontaktinis telefonas +37062033145, el. pašto adresas: info@omvi.lt (toliau –pardavėjas arba mes).


Kokius asmens duomenis renkame?

Registracijos duomenys –regitracijos metu prašome pateikti elektroninį pašto adresą, vėliau savnoriškai nurodyti Jūsų asmeninius duomenis.

Pirkimo duomenys - užsakymo pateikimo metu prašome pateikti vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (juridiniams asmenims), adresą, elektroninį pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo būdą ir mokėjimo informaciją, prekių pristatymo būdą. Ši informcija renkama pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

Slapukai- renkami duomenys apie Jūsų elgseną epeios.lt internetinėje parduotuvėje. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti mūsų slapukų politikoje. Ši informacija renkama Jūsų sutikomo pagrindu.

Atsiliepimai ir paklausimai - kai pateikiate užlausą ar paliekate atsiliepimą apie prekes, renkame tokią informaciją kaip vardas, pavrdė, telefono numeris, elektroninis pašto adresas.

Analitiniai duomenys - norėdami supaprastinti naudojimasi mūsų internetine parduotuve bei pagerinti jos veiklą renkame informaciją apie Jūsų pirkimų istorija; naršymo istorija; mokėjimų istorija; Jūsų įsigytų prekių atsiliepimus; Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą. Ši informacija renkama teisėto intereso pagrindu.


Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tiskslai?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais:

  1. Siekiant suteikti galimybę naudotis internetine parduotuve epeio.lt (registracijos duomenys)
  2. Valdyti pardavimus ir Jūsų užklausas (registracijos, pirkimo duomenys, atsiliepimai ir paklausimai)
  3. Siekiant, kad naudotis internetine paruotuve epeios.lt būtų patogu ir lengva, vykdome savo veiklos analizę (slapukai, analitiniai duomenys, atsiliepimai ir paklausimai)

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Norėdami atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo susisiekite el. paštu: info@omvi.lt.Tačiau, neturint privalomų duomenų neturėsime galimybės įvykdyti Jūsų pirkimo ar užklausų.

Taip pat galite koreguoti savo asmens duomenis prisijungę prie savo profilio.


Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Siekdami įvykdyti Jūsų užsakymą mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Jūsų asmens duomenys perduodami paslaugų tiekėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės, įmokų surinkimo įmonės ar kitos įmonės, teikiančios paslaugas pardavėjui.

Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tam, kad galėtume vykdyti teisėtą interesą pareiškti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, galime perduoti kliento asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms.


Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.